Leveringsvoorwaarden

Versie october 2022

Deze leveringsvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De leveringsvoorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van zakelijke dienstverlening, namelijk:

  • Module A. Algemeen
  • Module B. Ontwikkeling (web)applicaties
  • Module C. Hosting / SaaS
  • Module D. Hardware

In deze versie van de leveringsvoorwaarden voor IT Building BV zijn alleen de volgende modules opgenomen die van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Zijn er vragen?

Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden over onze voorwaarden? Ik sta je graag te woord!

Roryan van Dam

Technisch adviseur