Port of Amsterdam

Klantomschrijving

De Amsterdamse haven is een logistiek knooppunt, industriële hotspot en een dienstverlener.
Port of Amsterdam heeft, als beheerder en ontwikkelaar van de haven, drie kerntaken:

  • De ontwikkeling van de havenregio als aantrekkelijke locatie voor bedrijven en voortdurende verbetering van de dienstverlening aan klanten.
  • De aanleg, onderhoud en vernieuwing van de fysieke infrastructuur en het beheer van het Amsterdamse havengebied.
  • De afwikkeling van vlot, veilig en milieuverantwoord scheepvaartverkeer in het Noordzeekanaalgebied, onder meer door regelgeving en handhaving. Deze taak is door het Centraal Nautisch Beheer (CNB) belegd bij Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam.

Projectomschrijving
In allerlei sectoren is er een toename van de vraag naar servicediensten die in de cloud en als een online dienst worden aangeboden. In tegenstelling tot de traditionele software worden bijvoorbeeld updates direct online uitgevoerd, waardoor de dienst altijd actueel is. Bovendien biedt een cloud-oplossing gebruikersgemak, flexibiliteit en koppelingsmogelijkheden van diverse apparatuur. Ook voor Port of Amsterdam een reden om haar bestaande toegangscontrolesysteem te vervangen voor een online oplossing. Na een aanbestedingsproces in april 2020 hebben wij de opdracht gekregen om voor Port of Amsterdam deze vervanging te realiseren. Inmiddels hebben wij voor 6 locaties in het havengebied, Amsterdam en IJmuiden, een online toegangscontrolesysteem geïmplementeerd, bestaande uit kaartlezers en controllers. Het systeem is gebaseerd op het principe Software-as-a-Service (SaaS), waarmee het toegangscontrolesysteem centraal beheerd wordt met eenvoudige toegang via het internet. In het project is er gekozen voor een veilige en flexibele oplossing, waarbij security, duurzaamheid en toekomstbestendig belangrijke thema’s waren. Met het toegangscontrolesysteem ontvangen personeel en bezoekers op deze locaties een speciale tag, waarmee toegang wordt verleend of ontzegd, afhankelijk van hetgeen is toegewezen. De toegang kan op afstand en online worden geregeld en op elk gewenst moment beheerd en gewijzigd. Het nieuwe systeem biedt Port of Amsterdam een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en de flexibiliteit van een toekomstbestendig systeem.

Klant
Port of Amsterdam

Locatie
Amsterdam / IJmuiden

Datum
September 2020

Geleverde diensten:

  • Online toegangscontrole
  • Video intercomsysteem