ICT / Data netwerken

Professionele, stabiele en duurzame oplossingen op het gebied van smart domotica, online toegangscontrole, camera’s en de internet of things, gaan niet zonder de professionals op het gebied van ICT en Infra.

Efficiënt beheer

Binnen de ICT wordt de term “IT-infrastructuur” gebruikt voor de verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van digitale signalen die gegevens bevatten. Hieronder vallen alle fysieke en technische middelen die het (foto)elektrische signaal (als gegevensdrager), verplaatsen, verdelen en routeren. IT-infrastructuur is een deelverzameling van ICT-infrastructuur. Deze laatste omvat (naast transporteren) ook het aanmaken, weergeven, wijzigen, opslaan, verwerken, beveiligen en beheren van data.

Organisaties verschuiven in hoog tempo van een pc-centrisch naar een gebruikers centrisch model, waarbij werknemers gebruik maken van hun eigen mobiele apparaat (BYOD). Dit systeem van werken met eigen apparatuur noemen we BYOD: Bring Your Own Device.

Draadloze netwerken
De eigen smartphone of tablet worden steeds vaker voor het werk gebruikt. Om BYOD effectief door te voeren in uw organisatie en ook te zorgen voor een intelligente controle over uw domotica, is een draadloos medianetwerk nodig. IT Building weet precies hoe u het draadloze netwerk op uw kantoor het beste kunt inrichten om optimaal te profiteren van BYOD en intelligente domotica.

SMART is kwetsbaar

ICT en domotica systemen zijn systemen die vatbaar kunnen zijn voor vormen van cybercrime. Smart is namelijk kwetsbaar, dus maatregelen zijn noodzakelijk.

Het grootste probleem onder veel bedrijven is de internetvolwassenheid. Internetvolwassenheid is te trainen en daar helpen wij mee. Wij maken voor bedrijven en gemeenten ICS/SCADA adviesrapporten. Hierbij gaat het om onder andere de beveiliging van camerasystemen, AV-systemen en gebouwbeheersystemen. Dit adviesrapport is opgesteld aan de hand van de normen van de Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), die al langer aandacht vragen voor risico’s van (online) ICS/SCADA-systemen.

ICS/SCADA en reguliere IT-systemen (zoals kantoorautomatisering, netwerken, internet) groeien steeds meer naar elkaar toe. Doordat ICS/SCADA steeds meer op IT gaat lijken en direct of indirect (via het bedrijfsnetwerk of door bediening op afstand) op het internet wordt aangesloten, staan ICS/SCADA ook steeds meer bloot aan dreigingen.

Zonder goede beveiliging kunnen hackers toegang krijgen tot SCADA-systemen en deze op afstand bedienen. Het NCSC signaleert dat hacken steeds vaker wordt geprobeerd. Het belang van een goede beveiliging neemt daardoor met de dag toe, en daar helpen wij u graag mee.

De ICT/INFRA is het fundament!

'Een veilige en stabiele ICT-omgeving is essentieel voor een goede werking van uw gebouw gebonden systemen.'

Danny Hartsuiker

Directie