Veiligheid: ICT en domotica

ICT en domotica systemen zijn systemen die vatbaar kunnen zijn voor vormen van cybercrime. ‘Smart’ is namelijk kwetsbaar, dus maatregelen zijn noodzakelijk. De groei naar internet-volwassenheid is een gefaseerd traject waar veel bedrijven tegenaan lopen. IT Building begeleidt u graag bij dit traject.

Veiligheidsmaatregelen, IoT toepassingen en ICS/SCADA-systemen

Internet-volwassenheid is te trainen en daar helpen wij graag aan mee. Wij geven bedrijven en gemeenten advies en inzicht in de risico’s en beveiligingsaandachtspunten van IoT toepassingen en ICS/SCADA-systemen.
Hierbij gaat het om onder andere de beveiliging van toegangscontrole, camerasystemen, AV-systemen en gebouwbeheersystemen.

Als leidraad hanteren wij de documentatie opgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).

Zie hier de factsheet ‘Uw ICS/SCADA-en beheersystemen online’, opgesteld aan de hand van de normen van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), die al langer aandacht vraagt voor risico’s van (online) ICS/SCADA-systemen.
Het beschrijft de risico’s van het koppelen van ICS/SCADA- en gebouwbeheersystemen aan internet en de maatregelen die organisaties kunnen treffen om deze systemen beter te beveiligen.

Uw ICS/SCADA-en beheersystemen online

Zie hier de Handreiking IoT beveiliging BIO van het IBD, een nadere uitwerking van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) voor gemeenten.
De BIO is eind 2018 bestuurlijk vastgesteld als gezamenlijke norm voor informatiebeveiliging voor alle Nederlandse overheden. Dit document verschaft inzicht in de risico’s en beveiligingsaandachtspunten van IoT toepassingen.

Handreiking IoT beveiliging BIO

Smart is kwetsbaar, neem maatregelen.

''De ervaring van de eindgebruiker staat centraal, maar die mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de veiligheid.''

Jimmy de Vos

Security specialist